Krachtspelmethode

   

Krachtspelmethode/(eenmalige) coaching voor kinderen

Ik ben gecertificeerd om te werken met de Krachtspel Methode van Helen Purperhart. Deze methode gaat er van uit dat er in elk kind 3 krachten zijn: Rotskracht, Zonkracht en Windkracht. Deze 3 typen zijn terug te voeren in de Ayurveda (Vata, Pitta en Kapha). Iedere kracht heeft bepaalde eigenschappen die je sterke en zwakkere kanten bepalen. Ieder kind heeft 1 of 2  bepaalde kracht(en) die er uit springt/springen. Dat bepaalt mede je lichaamsbouw en karakter. Een Windkracht-type kind is vaak fladderig, actief, druk en heeft soms moeite met zich te concentreren. Een Zonkracht-type kind is vaak pittig, fel en heeft het snel warm, maar heeft veel ideeën. Een rotskracht-type kind is heel sociaal en stabiel, maar heeft soms moeite met in actie te komen en vaak moe. Door te spelen met tegengestelde kracht(en) kan het kind weer in balans komen. Door de Krachtspelmethode (samen met de ouder(s) ) te spelen krijg je inzicht in jouw kracht en je sterke en zwakkere kanten, en helpt je als ouder je kind beter te begrijpen. Je krijgt tips om een minder aanwezige kracht te gebruiken om beter in balans te komen. Het Krachtspel richt zich op voeding, beweging en gedrag.  Deze coaching bestaat uit 1 sessie en is daarom goedkoop en populair. Deze coaching past goed bij je kind als je kind houdt van bewegen, spelen en ontspannen op muziek. Een coachingssessie wordt afgesloten met een creatieve opdracht voor ouder en kind. Het is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.


De Krachtspelmethode is een manier om de Ayurvedische kennis toe te passen op het welzijn van een kind.

Ayurveda bestaat al meer dan 5000 jaar. “Ayur” betekent leven en “veda” betekent kennis. Ayurveda betekent dus: kennis over het leven. Ayurveda is de oudste holistische geneeskunst ter wereld. Het is gebaseerd op een samenwerking met de natuur en de kracht van de menselijke wil.